Nieuws

'Woudenberg Werkt Samen' een nieuw initiatief

Woudenberg Werkt Samen is voortgekomen uit de thema- en inspiratieavond ‘Wind mee voor Woudenberg – samen werken aan een sterk en gezond economisch klimaat’, georganiseerd door de gemeente in 2016.

Tijdens deze avond zijn wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, onderwijs en overheid. Eind vorig jaar is naar aanleiding van deze avond een uitvoeringsagenda duurzame econome Woudenberg 2030 opgesteld. Deze uitvoeringsagenda geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om op innovatieve en dynamische wijze ideeën aan te dragen voor de uitdagingen waar Woudenberg voor staat.

Woudenberg Werkt Samen
Op initiatief van wethouder Gijs de Kruif en bedrijvencontactpersoon Sandra Neven is een aantal mensen uitgenodigd zitting te nemen in Woudenberg Werkt Samen. De leden van Woudenberg Werkt Samen vertegenwoordigen alle betrokken O’s, namelijk Onderwijs, Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheid. Deze groep neemt een voortrekkersrol. Kennis en krachten worden gebundeld, gericht op een duurzamere economie in Woudenberg. Kerntaak is om bestaande initiatieven in Woudenberg groter, beter maar ook duurzamer te maken. En nieuwe initiatieven helpen te realiseren.

Matchbeurs
Een eerste nieuw initiatief is een matchbeurs. Een matchbeurs is een goed middel om in kaart te brengen waar de behoefte ligt aan hulp en versterking en waar mogelijke oplossingen liggen. Denk hierbij aan thema’s als kennis en materiaal delen, invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aanbieden/vragen om stageplaatsen etc. Tijdens deze beurs worden de eerste verbindingen tussen partijen gelegd.

Doet u ook mee?
Reinaerde (Helma Groenewegen) neemt de voortrekkersrol in de organisatie van de matchbeurs maar dat kan uiteraard niet zonder inzet van betrokkenen uit alle O’s. Wij vragen daarom uw hulp!

Heeft u een vraag of aanbod? Helpt u ons mee te verbinden? Wilt u hierbij zijn? Neem contact op met Nanda Lippens, secretariaat Reinaerde via secretariaatwoudenberg@Reinaerde.nl of telefonisch via 033 286 8841.

Laatst verschenen items


De eerste BSW-bijeenkomst van 2020

Op donderdag 24 september jl. mochten de leden van BSW deelnemen aan de eerste bijeenkomst van ...

Lees meer >>

Maatregelen / regelingen Corona-virus Inbox

Door het Corona-virus en de getroffen maatregelen van de regering zijn het bijzondere tijden! I...

Lees meer >>

Agenda 2020

We hebben weer een leuke agenda voor 2020 samengesteld. Meer informatie over de eerste bijeenko...

Lees meer >>