Nieuws

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer open

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter in onze regio. Dat vinden werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Daarom werken zij gezamenlijk aan vijf speerpunten om die verbinding te verbeteren. Ook in 2017 is de gemeentelijke subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer opengesteld. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen er gebruik van maken. De regeling is gericht op de vijf speerpunten. Tot 1 april 2017 kunnen samenwerkingsinitiatieven worden aangedragen voor een bijdrage uit dit Toekomstfonds. Er is 250.000 euro beschikbaar voor 2017.

Samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven heeft de gemeente een agenda met vijf speerpunten opgesteld.
1. Kansen op arbeidsmarkt voor MBO-leerlingen niveau 1 en 2 verhogen
2. Snellere en betere match van stages en leerbanen bij MKB-bedrijven
3. Enthousiasme en instroom van leerlingen voor de technieksector vergroten
4. Personeelsinstroom in de ICT verhogen
5. Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Door samen te werken aan deze vijf speerpunten is het streven om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van werkgevers. Het is de bedoeling dat er op deze manier een betere match komt van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit en vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten en versterken hiermee hun groeikansen.

In 2016 zijn 9 aanvragen gehonoreerd. Deze projecten lopen nog tot de zomer van 2017, maar de eerste ervaringen zijn positief. Daarom is besloten de subsidieregeling ook in 2017 open te stellen.

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid
De samenwerkende partners zijn: HU Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College, VO-kamer, Federatie van Bedrijvenkringen Regio Amersfoort, Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB), Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO), Vereniging Amersfoortse Zelfstandigen (VAZ), VNO-NCW provincie Utrecht en Gemeente Amersfoort. Voor meer informatie en het aanvraagformulier: www.amersfoort.nl

Laatst verschenen items


De eerste BSW-bijeenkomst van 2020

Op donderdag 24 september jl. mochten de leden van BSW deelnemen aan de eerste bijeenkomst van ...

Lees meer >>

Maatregelen / regelingen Corona-virus Inbox

Door het Corona-virus en de getroffen maatregelen van de regering zijn het bijzondere tijden! I...

Lees meer >>

Agenda 2020

We hebben weer een leuke agenda voor 2020 samengesteld. Meer informatie over de eerste bijeenko...

Lees meer >>