Nieuws

15 maart politiek debat - De Camp in Woudenberg

Onderstaand de brief die alle politieke partijen in Woudenberg hebben ontvangen. Op donderdag 15 maart a.s. wordt er door de gemeente Woudenberg een politiek debat georganiseerd. De lijsttrekkers van de Woudenbergse politieke partijen gaan met elkaar in debat over verschillende onderwerpen die gaan over leven en ondernemen in Woudenberg. Uiteraard zal het bestuur van BSW bij dit debat aanwezig zijn. Mogen we ook op uw komst rekenen? Hoe meer leden bij het politiek debat aanwezig zijn, hoe meer de heren en dames politici het belang van het bedrijfsleven zullen inzien.

Donderdag 15 maart 2018
19.30 uur - 22.00 uur
De Camp, Bosrand 15-17 in Woudenberg


Een vitale gemeente en een sterk bedrijfsleven
De Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg(BSW) behartigt de belangen van haar leden, de MKB bedrijven en een aantal instellingen in Woudenberg en Scherpenzeel. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen we graag onze belangen bij u als belangrijke politieke partij in Woudenberg naar voren brengen. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat een optimale samenwerking tussen de gemeente en bedrijfsleven van cruciaal belang is voor de gehele gemeente. Als belangrijkste punten willen naar voeren brengen:

De samenwerking in de regio, ook met de regio Foodvalley.
De economie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom is samenwerking met regio van groot belang voor het bedrijfsleven. De gemeente Woudenberg werkt met andere gemeenten samen als regio Amersfoort. Die samenwerking in die regio met het bedrijfsleven is goed. Het bedrijfsleven in Woudenberg heeft echter ook veel zakelijke contracten in de regio Foodvalley. Voor deze bedrijven is het erg nadelig dat de gemeente Woudenberg niet is aangesloten bij de regio Foodvalley. Het is voor die bedrijven erg belangrijk ook aansluiting te hebben met deze regio. We vragen u dan ook te bevorderen dat de gemeente Woudenberg zich aansluit bij de regio Foodvalley.

Voldoende ruimte om te ondernemen.
Het gaat weer beter met het bedrijfsleven en de crisis lijkt goeddeels achter ons. Gelukkig is er nu weer meer bedrijvigheid en wordt er weer meer geïnvesteerd. Bedrijven breiden uit of willen nieuw vestigen. Dat vraagt om een gezonde voorraad bedrijventerrein. De ervaring in de regio leert ons dat er op dit moment veel vraag is naar bedrijventerrein en is de situatie in een jaar tijds totaal veranderd is. Echter deze ontwikkeling klinkt nog niet door in alle provinciale visies en plannen. We hebben hier grote zorgen over, want hier schuilt een duidelijk gevaar dat we als bedrijfsleven op korte termijn te weinig bedrijventerrein tot onze beschikking hebben Wij vragen u dan ook te bevorderen dat er ook in Woudenberg in de nabije toekomst voldoende bedrijventerrein beschikbaar is voor nieuwvesting of uitbereiding van de aanwezige bedrijven.

Lokale lasten.
Het is ons duidelijk dat ook de gemeente een gezonde financiële huishouding behoort te hebben. Dat geldt ook voor onze leden. Wij vragen u dan ook om niet de lasten af te wentelen op het bedrijfsleven en te zorgen voor een gematigde lastendruk vanuit de gemeente.

Snel internet.
Wij zijn blij met de inzet van de gemeente Woudenberg om op korte termijn de mogelijkheid te bieden glasvezel aan te leggen in de gehele gemeente. Het belang voor bedrijven en instellingen, ook in het buitengebied is zeer groot om een goede en snelle internetverbinding te hebben. Elke versnelling die kan worden aangebracht bij de realisatie hiervan is van harte welkom.

Veiligheid.
De gemeente Woudenberg zet zich in om het aantal inbraken, ook bij bedrijven, zo veel mogelijk te beperken en dat waarderen we zeer. Toch is ook hier een verbetering te behalen door gezamenlijke inzet van gemeente, handhaving en bedrijfsleven. De BSW is sterk voorstander om samen met de gemeente het zgn. Keurmerk Veilig Ondernemen op te pakken. Het doel hiervan is een optimale veiligheid van bedrijven te bereiken met zeer eenvoudige middelen en dus weinig kosten. We vragen u dit te ondersteunen.

Bereikbaarheid.
Een van de sterke punten van Woudenberg en Scherpenzeel is de goede bereikbaarheid via de korte afstand naar snelwegen als de A12 en de A28. Dat verklaart b.v. het grote aantal transportondernemingen in uw gemeente. Binnen een aantal jaren wordt middels een ondertunneling de verkeerssituatie in Maarsbergen aangepakt. Dit is ook in het belang van het verkeer van en naar Woudenberg. Wel zal door deze verbeteringen meer verkeer in de regio worden aangetrokken en is het gevaar aanwezig dat de overlast, nu in Maarsbergen, zich verplaatst naar Woudenberg en Scherpenzeel. We vragen u dan ook tijdig maatregelen voor te stellen om dit te voorkomen en we ons voordeel van goede bereikbaarheid veiligstellen.

Uitdagingen.
Het is duidelijk dat zowel de gemeenten als het bedrijfsleven voor grote uitdagingen staan. Het CO2 akkoord b.v. is zowel van overheden als bedrijfsleven een grote uitdaging en samenwerking is ons inziens dan ook hierin absoluut noodzakelijk. Dat zelfde geld ook voor de inwerking treden van de Omgevingswet. Door goede samenwerking en kunnen we wellicht ook hier een gezamenlijk voordeel behalen.

Samenwerken, een vitale gemeente en een sterk bedrijfsleven.
Zoals eerder aangegeven is een goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven erg belangrijk en we ervaren de betrokkenheid van de gemeente met de BSW dan ook als positief. Ook onze leden hebben die betrokkenheid met het dorp en met de verenigingen door b.v. bij het ondersteunen van activiteiten. Dat kan alleen vanuit een sterke positie van de bedrijven zelf. Zo nodig willen we onze aandachtpunten graag toelichten en stellen we contacten met u, ook buiten de verkiezingstijd, zeer op prijs.

Laatst verschenen items


Maatregelen / regelingen Corona-virus Inbox

Door het Corona-virus en de getroffen maatregelen van de regering zijn het bijzondere tijden! I...

Lees meer >>

Agenda 2020

We hebben weer een leuke agenda voor 2020 samengesteld. Meer informatie over de eerste bijeenko...

Lees meer >>

B2B event - het programma

31 oktober 2019 - B2B event! Business 2 business. Buurman tot buurman / buurvrouw. Hét gezame...

Lees meer >>